40-årig mand idømt forvaring efter særlig farlig voldtægt og grov vold mod tidligere kæreste

En 40-årig mand blev mandag af et nævningeting ved Retten i Roskilde dømt til forvaring på ubestemt tid for i august og september sidste år, at have udsat sin tidligere kæreste for voldtægt under særligt skærpende omstændigheder samt grov vold. 

Volden bestod af bl.a. slag og skud på benene med en luftpistol. Under voldtægten blev den 27-årige kvinde desuden brændemærket 30 gange med cigaretter og en lighter. 

”Der er tale om en grov sag, hvor kvinden er blevet udsat for vold og voldtægt hen over flere dage. Henset til sagens grovhed mente vi, at han skulle idømmes forvaring. Og det har retten givet os medhold i ”, siger specialanklager John Catre Nielsen fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi. 

I retten var der dissens for at idømme fængsel i 4 år eller 3 år og 6 måneder, men et flertal i nævningetinget voterede for forvaring på ubestemt tid. 

Den tiltalte, der nægter sig skyldig, ankede straks dommen til landsretten.