Tre mænd dømt for groft bedrageri

En domsmandsret ved Københavns Byret har i dag dømt tre mænd fængselsstraffe i henholdsvis fire og et halvt år, fire år og tre år for groft bedrageri gennem en række entreprenørselskaber i 2006-2008, hvor der blev indgået fiktive leasingaftaler med udbetalinger for over 80 mio. kroner.

To af mændene blev desuden idømt bøder på knap 12 mio. kroner, imens en fjerde tiltalt blev frifundet. Retten fandt bevisførelsen for omfattende og tilstrækkelig til, at de leasede genstande ikke fandtes i Danmark, men det blev ikke fundet bevist, at den frifundne mand havde kendskab til det fiktive indhold.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at bedrageriet var begået i forening over en lang periode, men fordi forholdene var så gamle og strækker sig helt tilbage til 2006, valgte retten at gøre straffen betinget.

Anklagemyndigheden gik også efter, at de tiltalte skulle frakendes retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder, men det blev tilsidesat af retten under henvisning til, at de tiltalte ikke siden forholdene blev begået var dømt for lignende kriminalitet.